Interview med Milla Jonsson - ekspert i arbejdsmiljø

Milla Jonsson er ekspert i arbejdsmiljøret og arbejdsret. Hun arbejder som foredragsholder for virksomheder og studerende samt rådgiver og ekspert for arbejdsgivere og organisationer. Hun driver også en arbejdsmiljøpodcast, hvor hun diskuterer aktuelle arbejdsmiljøproblemer med gæsterne. Læs vores interview med hende her.

Med en betydelig andel af arbejdsstyrken, der arbejder hjemmefra under Covid-19 pandemien, er flere blevet bevidste om mangler i arbejdsmiljøet på hjemmekontoret. Resultatet har for nogle været smerter i nakke, ryg og hoved, men også en oplevelse af, at det er psykisk stressende at arbejde hjemmefra. Spørgsmålet er, hvad betyder dette for arbejdsgiveren? Vi havde en snak med Milla Jonsson om arbejdsgivernes ansvar for arbejdsmiljøet, også derhjemme. Læs hvad Milla udtaler her.

Milla Jonsson

Hvad siger lovgivningen egentlig. Hvilket ansvar har arbejdsgiveren for arbejdsmiljøet på hjemmekontoret?

Det er arbejdsgiverens ansvar, at undersøge og sikre, at medarbejderen ikke kommer til skade, selvom de arbejder hjemmefra. Dette betyder ikke, at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at etablere et hjemmekontor eller skaffe nye møbler, men arbejdsgiveren skal stadig sikre et godt arbejdsmiljø.

 

Hvordan skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderen ikke lider overlast? Det bliver vel især svært, når de ikke ses?

Arbejdsgiveren (som regel den nærmeste leder) skal stille de rigtige spørgsmål til medarbejderen. Hvordan har du det, og hvordan går det? Det giver svar på meget, forudsat at medarbejderen er åben og ærlig.


Hvilke handlinger kan arbejdsgiveren tage?

Det kan eventuelt være at bidrage til bedre ergonomi gennem kontormøbler. Enten køber arbejdsgiveren en stol, som medarbejderen kan have hjemme. Eller måske flytte en stol fra kontoret og hjem til medarbejderen i en periode. Det kan også være at opmuntre til pauser og fysisk aktivitet. Både arbejdsgivere og medarbejdere har forskellige forudsætninger, men uanset hvad man gør, har arbejdsgiveren altid et ansvar for medarbejdernes trivsel. Derfor er dialog så vigtig.

Nogle medarbejdere kan være pressede derhjemme. måske har de ikke engang et skrivebord, eller måske må de låse sig inde forskellige steder for at få lov til at sidde uforstyrret - for eksempel under møder. Så er det måske ikke hensigtsmæssigt at flytte kontormøbler derhen, men det kan være bedre for arbejdsgiveren at sikre, at medarbejderen ikke arbejder for lang tid ad gangen. I andre tilfælde kan det være nødvendigt med en ny kontorstol. Uanset hvad er arbejdsgiveren forpligtet til at løse dette på den bedst mulige måde, så det er meget vigtigt, at arbejdsgiveren hører om den enkelte medarbejders individuelle arbejdsforhold.

Hvad mere kan arbejdsgiveren gøre?

Hvis den ikke allerede findes, anbefaler jeg arbejdsgivere at udvikle en politik for fjernarbejde, selvom den er midlertidig under pandemien. Det sætter rammen for arbejdstid, fremmøde, forventninger, opgaver mv..

Arbejdsgiveren bør også være mere opmærksomme på deres medarbejderes psykosociale trivsel. Den traditionelle ergonomi-gennemgang skal ikke kun være fysisk, men også mental. Det fysiske og det mentale hænger tæt sammen. Hvis man sidder behageligt og ikke bliver belastet, har man det bedre mentalt, og det kan også bidrage til ens velbefindende, at chefen spørger, hvordan jeg har det og er opmærksom. Arbejdsgiveren skal have et helhedsbillede af arbejdsmiljøet og sikre både ergonomi og mentalt velvære.

Hvilket ansvar har medarbejderen for arbejdsmiljøet?

Ledelse er at sikre, at medarbejderen har det, som de har brug for og løbende foretage risikovurderinger og ændringer. Men medarbejderen skal også fortælle, hvordan situationen er og om de har brug for noget mere for at føle sig godt tilpas. Så arbejdsmiljøet er et fælles ansvar. Begge parter skal føle tillid, være ærlige og åbne.

Er det en god idé for arbejdsgiveren at støtte medarbejderen med kontormøbler til hjemmekontoret?

Arbejdsgiveren skal beregne, hvad det koster at investere i møbler til hjemmekontoret og sammenligne det med, hvad det kan koste, hvis nogen bliver langvarig syg eller måske har nedsat produktivitet på grund af smerter og dårligt helbred. Som jeg ser det, tager smarte virksomheder arbejdsmiljøarbejdet ind i det strategiske arbejde og beregner, hvad der bruges på andre sociale omkostninger og hvad det så kan spare.

HAG_Creed_home

HÅG Creed

Hvad er vigtigst, når det kommer til arbejdsmiljøet ved hjemmearbejde?

For det første at formidle viden til medarbejderen om deres ansvar, vigtigheden af ​​at være åben, fortælle hvordan man har det og hvordan det går. For det andet at træne lederen til at stille de rigtige spørgsmål for at forstå, hvordan medarbejderen virkelig har det, både fysisk og mentalt og for det tredje at opmuntre til fysisk aktivitet i pauser, men også for eksempel gennem walk-and-talk møder.

Hvad er dine råd til at styrke medarbejderens mentale sundhed, når man ikke ses?


At have et helhedsbillede af et godt arbejdsmiljø - se hele mennesket - og tør at have møder, hvor vi ikke har meget på dagsordenen, men kan tale om, hvad vi vil eller har brug for. Det er vigtigt at finde måder at opbygge tillid og relationer, når man ikke ses, for at få alle med i gruppen. Vær kreativ, for eksempel, book digitale frokoster bare for at spise og tale sammen.

Hvordan ser du fremtiden, når det kommer til arbejdsmiljøproblemer knyttet til hjemmearbejde?

Hjemmearbejde vil sandsynligvis fortsætte selv efter pandemien, og så bliver det endnu vigtigere at have politikker og rutiner, der hjælper arbejdsgiveren med at sikre, at medarbejderen har det godt.
Det er aldrig for sent, du kan kun gøre det bedre, og vi vil sandsynligvis se virkningerne af det, vi har været igennem, når vi vender tilbage og samfundet vender tilbage til det normale. Det fysiske arbejdsmiljø vil være meget vigtigt og vi bliver nødt til at finde varianter, der passer til alle

Millas råd til arbejdsgiveren med ansatte på hjemmearbejde

1) Sørg for at der er klare politikker vedrørende hjemmearbejde og en tjekliste med spørgsmål om det fysiske og mentale arbejdsmiljø. Hvilket udstyr er der brug for og hvordan har du det?

2) Husk, at det er arbejdsgiverens ansvar at tale med medarbejderen. Sørg for, at du har regelmæssige møder, hvor I ser hinanden, både i grupper og individuelt. Dette er alfa og omega.

3) Sørg for at medarbejderen forstår, at en forudsætning for at opnå et godt arbejdsmiljø er, at medarbejderen fortæller, hvordan de har det og hvordan det går.

4) Minimer risikoen for overlast ved at tale med medarbejderne om vigtigheden af ​​god ergonomi, fysisk bevægelse, pauser og om de eventuelle konsekvenser som smerter i ryg, nakke, skulder, hovedpine osv., hvis de ikke tages alvorligt.

Office 32 (2)_grey